logo

GREP

NAVs tilfredshet 2017
BATT (Benchmarking Attføring) et resultat av et samarbeid mellom bransjeforeningen Attføringsbedriftene, ASVL og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Systemet etablerer indikatorer for hva som er godt attføringsarbeid, også utover det som handler om direkte formidling til arbeid. Ved å svare på denne undersøkelsen vil du bidra til at NAV og GREP har et bedre grunnlag for å diskutere resultat. Skala: 1= I svært liten grad 2= I liten grad 3=I mindre grad 4= I noen grad 5= I stor grad 6= I svært stor grad

TQM Enterprise 18.128.466 TQM8